Harjoitustyössä toteutetaan vapaavalintainen sovellus Reactilla ja/tai Nodella. Myös React Nativella toteutettu mobiilisovellus on mahdollinen.

Sovelluksen backendia ei siis ole pakko toteuttaa Nodella. Backendia ei myöskään tarvitse toteuttaa itse, valmiit rajapinnat tai palvelut kuten Firebase kelpaavat. Frontend on mahdollista tehdä myös jollain muulla järkevällä tavalla kuin Reactilla, esim. Vue.js:llä. Tällöin olisi hyvä jos sovelluksella olisi Nodella tehty backend.

Opintopistemäärä määrittyy käytettyjen työtuntien mukaan, yksi opintopiste vastaa 17.5 tuntia. Työ arvostellaan skaalalla hyväksytty/hylätty. Hylkäämiseen voi johtaa ainoastaa se, että et ole itse tehnyt työtäsi tai jos tuntikirjanpito ja GitHub-repositorion commit-historia eivät vastaa toisiaan. Työtunteihin lasketaan kaikki sovelluksen tekemiseen käytetty aika, eli vaikka tekisit backendin jollain muulla tekniikalla kuin Nodella, lasketaan se silti työaikaan.

Harjoitustyö on mahdollista tehdä myös pari- tai ryhmätyönä.

Full Stack -kurssin Telegram-kanava https://t.me/fullstackcourse toimii myös harjoitustyön kanavana.

Ilmoittautuminen ja aiheen rekisteröinti

Tee sovellukselle repositorio ja kerro siitä mailitse mluukkai@helsinki.fi

Muista myös ilmoittautua kurssille WebOodissa!

Tee README.md:hen lyhyt kuvaus sovelluksesta.

Jos kyseessä on pari- tai ryhmätyö, kerro muiden tekijöiden nimet palautuksen kommenteissa tai README:ssä

Vaatimukset palautettavalle työlle

GitHub-repositoriosi README.md-tiedostossa tulee olla linkki osoitteeseen, missä sovellus on käynnissä. Jos teet mobiilisovelluksen, sovitaan sovelluksen demoamisesta tapauskohtaisesti.

README:stä täytyy myös löytyä linkki sovelluksen käyttöohjeisiin sekä työaikakirjanpitoon. Sopiva tarkkuustaso työaikakirjanpidolle on tämä. Työaikakirjanpidosta on myös selvittävä työtuntien yhteenlaskettu määrä.

Työaikakirjanpidon ja repositorion commit-historian tulee vastata toisiaan kohtuullisessa määrin. Tee siis välicommiteja!

Pari- tai ryhmätöissä jokaisen on pidettävä omaa työaikakirjanpitoa.

Ilman työaikakirjanpitoa kurssin maksimiopintopistemäärä on 1 op.

Työn valmistuminen ja arvostelu

Kun työsi on valmis arvosteltavaksi, lähetä email osoitteeseen mluukkai@cs.helsinki.fi.

Kevään harjoitustyöt tulee palauttaa torstaihin 31.5. klo 23:59 mennessä.

Kesäkuun alussa alkavassa harjoitustyössä deadline on 31.12. klo 23:59.

Voit laajentaa keväällä aloittamaasi työtä kesäkuussa alkavassa harjoitustyössä.