Asennusohjeita

Tähän dokumenttiin on koottu muutamia Noden asennusohjeita.

HUOM: riippumatta siitä miten asennat nyt Noden, älä asenna kurssin aikana npm:llä mitään “globaalisti”, eli komennolla npm install -g, (käyttäen tarkenninta g) sille ei ole tarvetta ja koulun koneilla et sitä edes pysty tekemään.

Laitoksen koneet ja fuksiläppärit

Laitoksen koneilla ja vuoden 2016 tai sitä uudemmissa fuksiläppäreissä pitäisi olla nyt Noden versio 8.9.4. joka on kurssin suoritusta varten riittävä. Koneilla on myös Visual studio code -editori. Mitään ei siis tarvitse asentaa.

Jos fuksiläppärisi on varhaisempaa mallia, ota yhteys IT-ylläpidon Jani Jaakkolaan.

Linux

Tapoja on monia, tässä eräs (ei edellytä pääkäyttöoikeuksia):

  1. Lataa https://nodejs.org/en/download/ tai https://nodejs.org/en/download/current/ -sivulta Linux Binaries (x86/x64) -kohdasta 64-bittinen paketti

  2. Pura paketti kotihakemistossa: tar xvJf ~/Downloads/node-VERSIO-linux-x64.tar.xz

  3. Lisää polkuun uuden hakemiston sisällä oleva bin-hakemisto (eli .bashrc tiedostoon, korvaa VERSIO: export PATH=~/node-VERSIO-linux-x64/bin:$PATH

Tarkista komennoilla node -v ja npm -v että asennus onnistui ja koneella on riittävän uudet versiot Nodesta (8.9.4 tai suurempi) ja npm:stä (5.3 tai suurempi).

Jos sinulla on pääkäyttäjän oikeudet, on asennus mahdollista suorittaa paketinhallintaa käyttäen. Tällöin täytyy kuitenkin varmistaa, että Nodesta tulee käyttöön riittävän tuore versio (vähintään 8.6). Jos ei, voi päivityksen hoitaa nvm-työkalulla. Jos jollakin on ohje tämän tekemiseen, niin otan mielellään pull requestin vastaan.

Pääkäyttäjän oikeuksilla voi Noden asentaa myös suoraan NodeSourcen repositoriosta.

Mene ensin kotihakemistoon ja hae sitten tarvittava script (esimerkissä uusin 8.x Node.js):

$ cd ~

$ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x -o nodesource_setup.sh

Voit tekstieditorilla katsoa mitä script tekee ja jos tunnet sen turvalliseksi, suorita se:

$ sudo bash nodesource_setup.sh

PPA on nyt lisätty paketinhallintaasi ja voit asentaa Noden sen kautta:

$ sudo apt install nodejs

Tarkista vielä, että Node on asennettu ja versio on tarpeeksi tuore komennolla $ nodejs -v. Version pitäisi olla vähintään 8.10.0. Asenna vielä build-essential komennolla $ sudo apt install build-essential. Jotkut npm-paketit saattavat vaatia sen olemassaoloa.

Yksi vaihtoehto NMV työkalulle. Tällä voi asentaa monta eri node versiota ja se asentaa ne käyttäjän HOME kansioon USER kansion sijaan (ei tartte admin oikeuksia).

Mac

Käytä macOS installeria. Edellyttää pääkäyttäjän oikeuksia.

Tarkista komennoilla node -v ja npm -v että asennus onnistui ja koneella on riittävän uudet versiot Nodesta (8.9.4 tai suurempi) ja npm:stä (5.3 tai suurempi).

Windows

Tapoja on kaksi, voit jos sinulla on pääkäyttäjän oikeudet, kannattaa käyttää Windows-installeria

Tarkista komennoilla node -v ja npm -v että asennus onnistui ja koneella on riittävän uudet versiot Nodesta (8.9.4 tai suurempi) ja npm:stä (5.3 tai suurempi).

Ilman pääkäyttäjän oikeuksia asennus onnistuu seuraavasti

  1. Lataa sivulta https://nodejs.org/en/download/ Windows Binaries

  2. Pura paketti haluamaasi kansioon (esim. %userprofile%\Applications\node)

  3. Paina WIN+R (CMD+R) ja kirjoita

rundll32 sysdm.cpl,EditEnvironmentVariables

  1. Valitse “Path”. Paina “Edit…”. Paina “New”. Lisää polku (esim %userprofile%\Applications\node).

Tarkista komennoilla node -v ja npm -v että asennus onnistui ja koneella on riittävän uudet versiot Nodesta (8.9.4 tai suurempi) ja npm:stä (5.3 tai suurempi).